Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy kolejne rekrutacje do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

Obecnie nabór prowadzony będzie oddzielnie na poszczególne regiony.

UWAGA!!

W związku z wyczerpaniem w poddziałaniu 3.2.1. limitu miejsc dla osób poniżej 50 roku życia  posiadających wykształcenie wyższe nabór skierowany będzie wyłączenie do osób:

 • powyżej 50 r.ż bez względu na poziom wykształcenia oraz
 • osób poniżej 50 r.ż  posiadających niskie kwalifikacje tj. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne. 

TERMINY REKRUTACJI

Miasto Suwałki – 9 marca 2022 r. o godz. 8.00

W ramach poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” osoby:

 •  powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków – 35
 •  poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacji (max wykształcenie ponadpodstawowe). Brak możliwości składania wniosków dla osób poniżej 50 r.ż. z wykształceniem wyższym lub policealnym – limit wniosków – 35

W ramach poddziałania 3.2.2.Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”.

Limit wniosków – 30

Powiat Suwalski – 10 marca 2022 r. godz. 8.00

W ramach poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” osoby:

 •  powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków – 35
 •  poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacji (max wykształcenie ponadpodstawowe). Brak możliwości składania wniosków dla osób poniżej 50 r.ż. z wykształceniem wyższym lub policealnym – limit wniosków – 35

W ramach poddziałania 3.2.2.Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”.

Limit wniosków – 26

Powiat Sejneński – 11 marca 2022 r. godz. 8.00

W ramach poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” osoby:

 •  powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków – 8
 •  poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacji (max wykształcenie ponadpodstawowe). Brak możliwości składania wniosków dla osób poniżej 50 r.ż. z wykształceniem wyższym lub policealnym – limit wniosków – 8

W ramach poddziałania 3.2.2.Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”.

Limit wniosków – 16

Powiat Grajewski – 14 marca 2022 r. godz. 8.00

W ramach poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” osoby:

 •  powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków – 15
 •  poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacji (max wykształcenie ponadpodstawowe). Brak możliwości składania wniosków dla osób poniżej 50 r.ż. z wykształceniem wyższym lub policealnym – limit wniosków – 15

W ramach poddziałania 3.2.2.Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”.

Limit wniosków 14

Miasto Grajewo – 15 marca 2022 r. godz. 8.00

W ramach poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” osoby:

 •  powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków – 15
 •  poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacji (max wykształcenie ponadpodstawowe). Brak możliwości składania wniosków dla osób poniżej 50 r.ż. z wykształceniem wyższym lub policealnym – limit wniosków – 15

W ramach poddziałania 3.2.2.Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”.

Limit wniosków – 16

Powiat Moniecki – 16 marca 2022 r. godz. 8.00

Nabór odbywać się będzie wyłącznie do poddziałania 3.2.2. .Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”. Limit wniosków – 16.

Powiat Augustowski – 17 marca 2022 r. godz. 8.00

Nabór odbywać się będzie wyłącznie do poddziałania 3.2.2. .Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych” Limit wniosków – 40.