Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” rozpocznie się dnia 22 marca 2021 r. o godz. 8.00. W ramach Poddziałania 3.2.1. „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form...