Informujemy, iż dnia 13 września 2022 r. o godz. 8.00 rozpocznie się rekrutacja do projektu pt. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” – poddziałanie 3.2.1

Uprzejmie informujemy, iż dnia 13 września 2022 r. o godz. 8.00 zostanie
uruchomiona rekrutacja do projektu pt. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr
subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia
ustawicznego” skierowana do mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. miasta Suwałki,
Grajewo, powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego)
poniżej 50 r.ż posiadających wyższe kwalifikacje tj. wykształcenie policealne, studia
licencjackie, studia magisterskie, studia podyplomowe.

Jednocześnie informujemy, iż osobom z w/w grupy docelowej, zrekrutowanym w IV naborze
(17.12.2021 r.), które trafiły na listę rezerwową, z dniem 13 września 2022 r. zmienia się
status „zawieszony” na „aktywny”. Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.
Limit wniosków – 500.

Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.