Zgłoś się do projektu
i uzyskaj dofinansowanie

Pliki do pobrania

I. Regulamin rekrutacji oraz informacje ogólne

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie zintegrowanym

Karta doradztwa zawodowego uczestnika projektu

Bilans kariery

Załącznik nr 4 - Karta oceny wniosku uczestnika projektu

Załącznik nr 5 - Decyzja o przyznaniu bonu

Weksel i deklaracja do weksla in blanco

Oświadczenie - korzyści majątkowe

Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności

Pliki do pobrania dla Poddziałania 3.2.1.

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny (3.2.1)

Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (3.2.1)

Załącznik nr 3 - Wniosek i przyznanie bonu na szkolenie (3.2.1)

Załącznik nr 6 - Umowa trójstronna o realizację usługi szkoleniowej (3.2.1 - IS)

Załącznik nr 6 - Umowa trójstronna o realizację usługi szkoleniowej (3.2.1 - UP)

Pliki do pobrania dla Poddziałania 3.2.2.

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny (3.2.2)

Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (3.2.2)

Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie bonu na szkolenie (3.2.2)

Załącznik nr 6 - Umowa trójstronna o realizację usługi szkoleniowej (3.2.2 - IS)

Załącznik nr 6 - Umowa trójstronna o realizację usługi szkoleniowej (3.2.2 - UP)