Szanowni Państwo!!!

            Pragniemy poinformować, iż dnia 20.09.2022r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku wyraził zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu zintegrowanego pt.  „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” nr  RPPD.03.02.01-20-0006/20 oraz „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenie i kursy zawodowe”  nr WND-RPPD.03.02.02-20-0006/20 do dnia 31.07.2023 roku.          

            W związku z powyższym usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu zintegrowanego tzw. „Bon na szkolenie” muszą zakończyć się najpóźniej  do 30.06.2023 roku.

Informacja dot. wydłużenia okresu realizacji projektu zintegrowanego

Szanowni Państwo!!!

            Pragniemy poinformować, iż dnia 20.09.2022r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku wyraził zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu zintegrowanego pt.  „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” nr  RPPD.03.02.01-20-0006/20 oraz „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenie i kursy zawodowe”  nr WND-RPPD.03.02.02-20-0006/20 do dnia 31.07.2023 roku.          

            W związku z powyższym usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu zintegrowanego tzw. „Bon na szkolenie” muszą zakończyć się najpóźniej  do 30.06.2023 roku.