Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Poddziałania 3.2.1 „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”  Nr WND-RPPD.03.02.01-20-0006/20, określił maksymalną kwotę dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej w wysokości 3.000,00 zł. Wskazany limit nie dotyczy studiów podyplomowych.