Uprzejmie informujemy, iż dnia 05 maja 2023 r. o godzinie 8.00 zostanie wznowiony otwarty nabór
do projektu pt. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” skierowany do
mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. miasta Suwałki, Grajewo, powiatów suwalskiego,
sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego).

W ramach Poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie
wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”
nabór skierowany będzie do mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. miasta Suwałki,
Grajewo, powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego).
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.

W ramach Poddziałania 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych” nabór skierowany
będzie do mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. miasta Suwałki, Grajewo, powiatów
suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego).
Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 zł/os.

Jednocześnie zachęcamy osoby poniżej 25 r.ż. do składania wniosków oraz wzięcia udziału w
projekcie w  ramach Poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie
wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki

Nabór będzie otwarty do czasu wykorzystania dostępnych środków finansowych.
Zapraszamy!!!