Szanowni Państwo informujemy, iż dnia 18sierpnia 2023 r. rozpocznie się rekrutacja …

Informujemy, iż dnia 18 sierpnia 2023 r. zostanie uruchomiony otwarty nabór do projektu pt. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

Poddziałanie 3.2.1. – godz. 8.00

W ramach Poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” nabór skierowany będzie do mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. miasta Suwałki, Grajewo, powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego z podziałem na osoby:
– powyżej 50 r.ż bez względu na poziom wykształcenia oraz
– poniżej 50 r.ż posiadające niskie kwalifikacje tj. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne,
ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne.

Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.

Poddziałanie 3.2.2. – godz. 9.00

W ramach Poddziałania 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych” nabór skierowany będzie do mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. miasta Suwałki, Grajewo, powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego,monieckiego, grajewskiego).

Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000zł/os.

Jednocześnie zachęcamy osoby poniżej 25 r.ż. do składania wniosków oraz wzięcia udziału w projekcie w ramach Poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”. 

Zapraszamy!!!