Szanowni Państwo!!!

Pragniemy poinformować, iż dnia 18.05.2023r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku wyraził zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu zintegrowanego pt.  „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” nr  RPPD.03.02.01-20-0006/20 oraz „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenie i kursy zawodowe”  nr WND-RPPD.03.02.02-20-0006/20 do dnia 31.12.2023 roku.          

W związku z powyższym usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu zintegrowanego tzw. „Bon na szkolenie” muszą zakończyć się najpóźniej  do dnia 30.11.2023 roku.