UWAGA!!

W związku z wyczerpaniem w poddziałaniu 3.2.1. limitu miejsc dla osób poniżej 50 roku życia  posiadających wykształcenie wyższe nabór skierowany będzie wyłączenie do osób:

  • powyżej 50 r.ż bez względu na poziom wykształcenia oraz
  • osób poniżej 50 r.ż  posiadających niskie kwalifikacje tj. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne.

W ramach poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” osoby:

  •  powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków – 35
  •  poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacji (max wykształcenie ponadpodstawowe). Brak możliwości składania wniosków dla osób poniżej 50 r.ż. z wykształceniem wyższym lub policealnym – limit wniosków – 35

W ramach poddziałania 3.2.2.Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”.

Limit wniosków – 30