Przypominamy, że trwa nabór otwarty do projektu zintegrowanego ogłoszony dnia 11.07.2022r.!!!!!

W ramach poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie
wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”
nabór skierowany jest dla mieszkańców miasta Suwałki, powiatu suwalskiego, powiatu
sejneńskiego, powiatu augustowskiego, miasta Grajewo, powiatu grajewskiego oraz powiatu
monieckiego:
* powyżej 50 r.ż bez względu na poziom wykształcenia
* poniżej 50 r.ż posiadających niskie kwalifikacje tj. wykształcenie podstawowe,
gimnazjalne, ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne.

Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.

W ramach poddziałania 3.2.2. „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych” nabór
skierowany jest dla mieszkańców miasta Suwałki, powiatu suwalskiego, powiatu
sejneńskiego, powiatu augustowskiego, miasta Grajewo, powiatu grajewskiego oraz powiatu
monieckiego.

Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 zł/os.