Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy kolejne rekrutacje do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

Obecnie nabór prowadzony będzie oddzielnie na poszczególne regiony.

UWAGA!!

W związku z wyczerpaniem w poddziałaniu 3.2.1. limitu miejsc dla osób poniżej 50 roku życia  posiadających wykształcenie wyższe nabór skierowany będzie wyłączenie do osób:

 • powyżej 50 r.ż bez względu na poziom wykształcenia oraz
 • osób poniżej 50 r.ż  posiadających niskie kwalifikacje tj. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne. 

TERMINY REKRUTACJI

Powiat Augustowski – 2 czerwca 2022 r. o godz. 8.00

W ramach poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” osoby:

 •  powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków – 45
 •  poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacji (max wykształcenie ponadpodstawowe). Brak możliwości składania wniosków dla osób poniżej 50 r.ż. z wykształceniem wyższym lub policealnym – limit wniosków – 45

W ramach poddziałania 3.2.2.Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”.

Limit wniosków – 13

Powiat Sejneński – 02 czerwca 2022 r. godz. 10.00

W ramach poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” osoby:

 •  powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków – 30
 •  poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacji (max wykształcenie ponadpodstawowe). Brak możliwości składania wniosków dla osób poniżej 50 r.ż. z wykształceniem wyższym lub policealnym – limit wniosków – 30

W ramach poddziałania 3.2.2.Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”.

Limit wniosków – 7

Powiat Moniecki – 02 czerwca 2022 r. godz. 12.00

W ramach poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” osoby:

 •  powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków – 45
 •  poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacji (max wykształcenie ponadpodstawowe). Brak możliwości składania wniosków dla osób poniżej 50 r.ż. z wykształceniem wyższym lub policealnym – limit wniosków – 45

W ramach poddziałania 3.2.2.Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”.

Limit wniosków – 5

Miasto Suwałki/ Powiat Suwalski – 03 czerwca 2022 r. godz. 8.00

Miasto Suwałki  – w  ramach poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” osoby:

 •  powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków – 60
 •  poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacji (max wykształcenie ponadpodstawowe). Brak możliwości składania wniosków dla osób poniżej 50 r.ż. z wykształceniem wyższym lub policealnym – limit wniosków – 60

W ramach poddziałania 3.2.2.Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”.

Limit wniosków – 14

Powiat Suwalski  – w  ramach poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” osoby:

 •  powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków – 45
 •  poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacji (max wykształcenie ponadpodstawowe). Brak możliwości składania wniosków dla osób poniżej 50 r.ż. z wykształceniem wyższym lub policealnym – limit wniosków – 45

W ramach poddziałania 3.2.2.Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”.

Limit wniosków – 10

Miasto Grajewo/ Powiat Grajewski – 03 czerwca 2022 r. godz. 10.00

Miasto Grajewo  – w ramach poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” osoby:

 •  powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków – 45
 •  poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacji (max wykształcenie ponadpodstawowe). Brak możliwości składania wniosków dla osób poniżej 50 r.ż. z wykształceniem wyższym lub policealnym – limit wniosków – 45

W ramach poddziałania 3.2.2.Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”.

Limit wniosków – 3

Powiat Grajewski – nabór odbywać się będzie wyłącznie do poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” osoby:

 •  powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie – limit wniosków – 45
 •  poniżej 50 r. ż. ale wyłącznie z niskimi kwalifikacji (max wykształcenie ponadpodstawowe). Brak możliwości składania wniosków dla osób poniżej 50 r.ż. z wykształceniem wyższym lub policealnym – limit wniosków – 45