Informujemy, iż dnia 20 stycznia 2023 r. zostanie uruchomiony otwarty nabór do
projektu pt. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” skierowany
do mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. miasta Suwałki, Grajewo, powiatów
suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego)


Poddziałanie 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych
form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”
.
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.

Termin 20.01.2023 godz. 8.00

Zapraszamy do naboru:
 osoby w wieku 50 lat i więcej
 osoby powyżej 25 roku życia
 osoby w wieku poniżej 25 roku życia
 osoby o niskich kwalifikacjach

Poddziałanie 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”. Maksymalna kwota
dofinansowania: 15 000zł/os.

Termin 20.01.2023 godz. 9.00

Nabór będzie otwarty do czasu wykorzystania dostępnych środków finansowych.

Zapraszamy!!!