Uprzejmie informujemy, iż dnia 11 lipca 2022 r. o godz. 8.00 rozpocznie się VII rekrutacja do
projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

W ramach Poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form
kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” nabór skierowany będzie do
mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. miasta Suwałki, Grajewo, powiatów suwalskiego,
sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego) z podziałem na osoby:
– powyżej 50 r.ż bez względu na poziom wykształcenia oraz
– poniżej 50 r.ż posiadające niskie kwalifikacje tj. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne,
ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne.
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.

W ramach Poddziałania 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych” nabór skierowany będzie do
mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. miasta Suwałki, Grajewo, powiatów suwalskiego,
sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego)
Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 zł/os.
Zapraszamy!!!