Uprzejmie informujemy, iż dnia 24 września 2021 r. o godz. 8.00 rozpocznie się trzecia rekrutacja do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”

Uprzejmie informujemy, iż dnia 24 września 2021 r. o godz. 8.00 rozpocznie się trzecia rekrutacja doprojektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. W ramach Poddziałania 3.2.1. „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranychform...

Uprzejmie informujemy, iż dnia 27 sierpnia 2021 r. o godz. 8.00 rozpocznie się druga rekrutacja do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”

Uprzejmie informujemy, iż dnia 27 sierpnia 2021 r. o godz. 8.00 rozpocznie się druga rekrutacja do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. W ramach Poddziałania 3.2.1. „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form...